Samarbeidsavtale Vaardal Blikk og Origod

Ringer i vann – rekrutteringsavtale

Vaardal Blikk og Ventilasjon og attføringsbedriften Origod har  inngått en «Ringer i Vannet-avtale» og Samarbeidsavtale. Ringer i Vannet hjelper bedrifter i NHO med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben.

Ringer i vannet Vaardal BlikkAvtalene mellom Vaardal Blikk og Origod omfatter både samarbeid rundt rekruttering og arbeidstreningsplasser. I dag er det en person i hospitering her hos oss.

Dette er et nystartet samarbeid med Origod – og vi ser fram til et godt samarbeid. Målet er at dette skal være til nytte for alle parter.